Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chov zveri

Chov zveri

Chov zveri zahrnuje odborné zásady sledujúc biologické ciele, t.j. zachovanie rovnováhy medzi početnosťou raticovej zveri, cielené zvyšovanie chovnej kvality zveri, úpravou populácie zveri na optimálnu početnosť, sexuálnu a vekovú štruktúru, zachovanie biodiverzity a zvyšovanie hlboko zníženej početnosti malej zveri.  

odlopaty_hl.jpg

Užívateľ revíru je povinný udržiavať početnosť zveri na úrovni normovaných kmeňvých stavov, jednak aby sa tirto naprekračovai, ak by v dôsledku toho hrozili zvýšené škody v lesnom hosodárstve a v poľnohospodárstve, ale aby neboli ani príliš nízke, lebo v takomto prípade je povinný obmedziť lov a urobiť chovateľské opatrenia na zvýšenie stavov. Minimálny stav zveri je taký, pri ktorom nie je ohrozená existencia druhu a jeho populačná hustota zabezpečuje niele jeho prirodzenú reprodukciu, ale aj jeho lov.

Zvláštna pozornosť sa venuje geograficky pôvodným druhom zveri. V záujme zachovania druhu sa zakazuje vypúšťať do revírov rôzne cudzie poddruhy, hybridy s domácimi zvieratami alebo dokonca bastardy získané medzidruhovým krížením.

Pri dovoze a vyppúšťaní zveri sa musia dodržať aj príslušné veteritárne predpisy.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář