Jdi na obsah Jdi na menu
 


História lovu a ochrany zveri

21. 10. 2010

História lovu a ochrany zveri

Lov zveri bol samozrejmou súčasťou života všetkých praobyvateľou Európy a plne zodpovedal miestnym podmienkam. Prvé jazdecké lovy sa nepochybne uskutočnovali v stepnej časti východnej Európy, zvyšok Európy bol odkázaný na pomoc psov, prípadne dravcou. Aj keď kone prenikli do Európy už v 3.tisícročí pred n. l., pri love sa nepoužívali. Naopak, divé kone boli od praveku obľúbenou korisťou. Vtedy žili v Európe ešte hojne. Vyhubili ich až v novoveku. Tarpany v Poľsku prežívali až do roku 1813, v Rusku do roku 1879.
 tarpany.sized.jpg


  V staroveku sa pri love využíval aj vycvičený kôň. Lov v staroveku nebol už iba výlučným zaobstarávaním diviny ani ochranou proti škodlivým druhom. Bola to zábava, šport a často aj slavostná udalosť. V rímskych časoch sa lov nezameriaval len na zabíjanie zvierat, ale aj na chytanie živých exemplárov, predovšetkým slonov a šeliem.

 

   Starovek ešte nepoznal pojem ochrany zveri. Podľa zvykového práva Grékov a podľa rímskych kódexov sa všetky divé zvieratavrátane vtákov a rýb stávali majetkom toho, kto ich ulovil, ak už skôr niekomu nepatril.          

Po páde Rímskej ríše poľovnícke metódy trochu upadli a Európa sa vrátila k starým spôsobom lovu. V husto osídlených krajinách sa presadzovali najmä metódy lovu vtákov, pretože to bola najbežnejšia zver. Niektoré druhy cicavcov na mnohých miestach vymizli. V taliansku celkom vymizli medvede a vlky prežívali len v málopočetných oblastiach. Až s rozvojom Franskej ríše a po zlepšení pomerov vo Východorímskej ríši nastal znova rozkvet lovu, tentoraz však bol výlučne záležitosťou feudárov a vysokopostavených skupín ľudí. Lov veľkej zveri sa stal privilégiom. V Stredovekej Európe sa poľovnícke zákony veľmi sprísnili.
 

perlavihorlatu_hl.jpg

Od 9. a 10. storočia a už vytváral zvláštny stav, ktorého povinnosťou bolo starať sa o lesy a o351-jelen.jpg zver. Počas 10. - 12 storočia sa vyhranili zvláštne spôsoby lovu a zákaz lovu určitej zveri, ktorá bola vyhradená buď priamo vládcovi alebo osobám postaveným ešte vyššie, napríklad cisárovi. Lov prestal byť prostriedkom obživy a stal sa zábavou , súčasne sa stával aj slávnostnou záležitosťou. Poľovné oblečenie, konské postroje a dokonca aj výbava psov boli z drahých materiálov a bohato zdobené

V 13. storočí už v niektorých krajinách došlo k zjednocovaniu poľovného práva a poľovnícky zákonník ovplyvnil aj zásady vlasníctva pôdy. Podľa vývoja v jednotlivých  krajinách sa rozsah súkromných poľovníckych práv menil a upravoval.

V 16. storočí už bol výkon práva poľovníctva v európskych krajinách obmedzovaný vzhľadom na potreby poľnohospodárskej výroby. Zver sa začala deliť na vysokú a malú poľovnú zver, objavil sa aj pojem škodlivej zveri a jednotlivé druhy zveri sa lovili predpísaným spôsobom.              

Od 15. a 16. storočia sa začali ustanovovať aj rôzne druhy lovu - spoločenský a jednotlivý. Zároveń sa venovala väčšia starostlivosť budovaniu poľovníckych zariadení, od zvernic a bažantníc až po veľké poľovnícke stavby.

Koncom 17. a v 18. storočí sa začala formovať poľovnícka morálka a súbor zásad, ktoré sa pomaly presadzovali najskôr na pastvách uvedomelých šľachticov a neskôr prostredníctvom rôznych spolkov aj v širšej verejnosti.

V 19. a 20. storočí prešlo poľovníctvo konečným vývojom a z výhradného lovu vznikla odborná činnosť zameraná na chov , zvyšovanie kvality a všestrannú starostlivosť o zver.
 
 

V kmeńových kniežactvách sa ochrana uberala ochranou posvätných lesných okrskov a niektorých živočíchov, za určitých okolnosti dokonca totemových. Vo feudálnych štátoch európskeho stredoveku boli určité druhy zveri prísne chránené a pytliactvo sa trestalo aj smrťou. Na miestach vyhradených lesných oblastí začali pomaly zakladať lepšie chránené a strážené zariadenia - zvernice a bažantice. Tieto zariadenia, už spravované a udržiavané profesionálmi, sa začali rozvíjať vo vrcholovom stredoveku.

Civilizačný tlak začal počas novoveku prudko rásť. Súviselo to jednak s objavením nových spôsobou hospodárenia a výroby , jednak s pribúdaním obyvataľstva. Pôvodne takmer 100% zalesnená európska krajina sa začala rýchlo odlesňovať na dnešných asi 30% odvodňovaním, liklidáciou mokradí a močiarov, ako aj regulovaním riek. To všetko, prirodzene, ovplyvňovalo určité druhy zveri, zvlášť lesnej, a preto čoraz výraznejšie vznikala potreba uplatniť racionálnu starostlivosť o zver, reguláciu jej stavov a zvyšovanie jej kvality. Pôvodná úloha poľovníckeho personálu, ktorý sa mal starať len o neporušenosť území, o ochranu zveri pred nepovolanými lovcami, sa zmenila na skutočné poľovníctvo. Jeho hlavným cieľom bola hlavne chovateľská činnosť.  

Človek 20. a 21. storočianemôže nechať prírodu len samu na seba.  Podmienky prostrediakalidor---sokol-raroh.jpeg sa natoľko zmenili, že prírodné regulačné procesy už nemôžu fungovať ako v neporušenej krajine.                                                                                                             Vlastne prírodný vývoj si vždy vyžaduje dlhý časový úsek s minimálnymi rušivými zásahami a jeho úspech môže byť ľahko ohrozený. Človek vyradil prírodné regulačné mechanizmy, mal by teda prevzať riadenie sám tak, aby zachoval čo možno najviac prírodných hodnôt aj pri intenzívnom využívaní zdrojov v krajine.   Žiaľ, každodenná realita nás presvieča, že sa mu to príliš nedarí. 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Drunk Blood Pressure - Jingoistic Nerve

(AGuefteemi, 11. 10. 2018 11:34)

Torsion bras de quelqu'un est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre coeur bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-tension/

High-priced Blood Force associated with older people

(AGuefteemi, 27. 9. 2018 2:37)

Poids est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/ou-acheter-du-tadalafil/

toto

(ludka, 30. 11. 2013 17:41)

toto vam velmi pomoze pri domacich ulohach mne to pomohlo